Lastbilstransporter

Viktor Almén Shipping AB är ett företag som kan!

Vi utför ofta uppdrag för kunder där special är standard. Bredden i verksamheten är att lösa uppgifter där många säger att det kan man inte. Vår verksamhet omfattar kranbilstransporter med lagerhall och truck.

 Lastbilstransporter

- Vi utför transporter av gods inrikes eller vid behov även utrikes.
- Vi utför lyfttjänster med vår kranbil.
Läs mer här!

 Lagerhall

Vi kan erbjuda lagring av gods i modernt magasin där truckar finns för effektiv hantering.
Läs mer här!