Bärgning av båtar

 Sjötransport

Vi har lång erfarenhet av transporter till sjöss. Numera har vi inga egna resurser men vi samarbetar aktivt med andra företag. Så ring och fråga, vi kan ha lösningen!

 Lastbilstransporter

Vi utför godstransporter inrikes och även utrikes om så önskas. Vi utför även kranlyft och uppfyller bla ID06 när så krävs. Jibb och släp finns när de behoven finns.

 Lagerhall

Viktor Almén Shipping AB kan även bistå med lagerhall för lagringsmöjligheter åt våra kunder. Där har vi även truck för godshanteringen.